Sgrafito trochu jinak

Hlina trochu inako, zdigitalizované Sgraffito .
Práca s hlinenými omietkami prináša stavebníkovi priestor pre úžitkové umenie, pre estetické povznesenie stavebného diela, a tým aj pre posunutie hraníc zažitého chápania obytného priestoru. Pre nás, hlinených majstrov, bolo prvým zážitkom tohto druhu vykreslenie symboliky v dvojfarebnom obraze, i začali sme dumať nad konkrétnym obrazom. Stena sa nachádza v ústrednej časti domu pri schodišti, na jeho mieste sme stáli, i vravím priateľovi. –Na tomto mieste, pred tým než sme zakopali do základov domu, stáli dve majestátne čerešne, pred tým, než sme ich vyrezali, som sa s nimi dohodol, že im dám priestor v tomto dome, a tak ústrednou postavou tohto schodišťa budú kmene dvoch spojených čerešní siahajúcich cez dve poschodia od zemi až k streche… – Tak teda, stena vyobrazí ducha čerešne-, vraví môj priateľ , i nakreslí na papier medzi dispozíciu dverí strom, ktorý svojou košatou korunou zaplní celú stenu. Ešte pred kresbou na papieri, sa venoval štúdiu techník Sgraffito, o ktorých som mu rozprával. Dospeli sme k presvedčeniu, že k tomu, aby sme dielo vyobrazili na tej stene na prvý pokus absolútne pôsobivo, súmerne a bez chýb, je potrebné hlineným majstrom odstrániť priestor pre vlastnú kreáciu, či schopnosť kopírovať predlohu umelca, a teda zapojíme a využijeme digitálnu techniku. Tak sa i stalo. Kresbu z papiera zoscanoval do PC, zdigitalizoval krivky obrazu, rozdelil obraz na mnoho malých sekcií, a s pripraveným experimentom sme čakali na príchod lektorov, ktorí nám mali prakticky ukázať, ako sa kreslí v dvojvrstvom, v dvojfarebnom podklade farebných hlinených omietok. My stavebníci, neskusení v hlinených technikách, oni lektori, ktorí len tušili niečo inaké, a zopár Ekonadšencov, účastníkov nášho workshopu Sgraffito. Každý v očakávaní. Vanilkovo žltá omietka série Picas Art už bola nanesená a suchá. Po zoznamovacom úvode sme sa pustili do práce, účastníci WS si skúšali na vzorkách a voľných stenách svoju kreáciu v dizajnovaní s hlinou. Lektori naniesli na podkladovú vanilkovú vrstvu vrchnú červenú, omietku rady Picas Econom nasýtenú pigmentom Rudá červánkova. Omietka dosiahla vlhkosti vhodnej na kreslenie, vyškrabávanie. Po výdatnom a pestrom makrobiotickom obede a zákusku bez cukru, sa nadšení presúvame k stene.
Autor premieta svoje dielo projektorom z notebooku po častiach na stenu, lektori istou rukou obkresľujú nožmi nasvietené obrazce, a za nimi sa skupina skoro zrelých hlinených majstrov vrhá do vyškrabávania listov, kvetov, konárov a byliniek pod stromom. Nakoniec osem pozorných ľudí sústredene vyškrabáva červené vrstvy, až kým sa neobjaví vrstva svetlá. Keďže tá spodná ma hrúbku len 1-2mm, sú všetci vskutku pozorní.
I ja som si skúsil pár listov, no poväčšinou som hľadel a fotil okom pozorovateľa, cítiac a uvedomujúc si silu, energiu, ktorá sálala zo sústredenia a podania sa všetkých zúčastnených, ktorí naraz v jednom čase formovali dielo. Všetci boli nadšení z výsledku, napriek tomu, že nedostali priestor pre vlastnú kreáciu a tešíme sa už teraz na nedokončenú druhú polovicu steny, kde druhá čerešňa pojme už tri farby a vystúpi do priestoru…verím, že takto stvárnený charakter hlinených omietok, zaujme širšiu skupinu esteticky precítených spoluobčanov, a nielen tých, ktorí chcú žiť zdravo :) . Dovidenia.

producent/investor : Radomír Timko, info MOCHR tepelnapohoda MOCHR2 eu

autor : Robert Linhardt, info MOCHR photonmagic MOCHR2 eu

realizátori : Zuzana Kierulfová, Roman Miškov, Marián Ontkóc, Anna Nemcová, Michal Prezbruch , Vladimír Kosťuk, Branislav a Terézia Bernároví .   

Vrstvy čerešnovej steny
Vrstvy čerešnovej steny
Vrstvy čerešnovej steny
Nanášanie druhej vrstvy
Uprava hladenim
Vzorky
Sekcie
Z papiera
Slneční architekti
Spev slnku
Vrstvy sgraffito
 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png