Vnitřní omítky - vztah peněz a životního prostředí

        Všude kolem sebe slyšíme, že je potřeba chránit životní prostředí, snižovat emise uhlíku CO2 , snižovat spotřeby energií, jíst zdravě a nejlépe bio, atd. Spoustě lidem všechny tyto proklamované věci v uvozovkách lezou i ušima. Stávají se pro ně protivnými. Pak si člověk říká, má to vůbec smysl, chránit životní prostředí a jíst ty zdravé produkty.
        Můžeme jako lidé pochybovat o všem, což v mnoha případech děláme a sami nevíme kde je pravda. Jediné co je jisté, že naši planetu máme půjčenou od svých dětí a nejlépe spotřebovaná energie je ta, která nebyla nikdy vyrobena.

 Při přípravě našeho bydlení ať novostavby či rekonstrukce stojíme před základní otázkou. „Jak nejlépe postavit, za co nejméně peněz“. Řešíme, kolik potřebujeme prostoru v domě a jaké kvality nám ten daný prostor má přinášet. Každý podlahový metr nás bude stát peníze. Umíme vlastně optimálně využít všechny prostory, které máme v domě navrženy? Přemýšlíme o tom, že až naše děti vyrostou, zůstanou v našem domě jejich pokoje nevyužité a takto bych mohl pokračovat. Všechny tyto místnosti jsou postaveny ze stavebních materiálů, které museli být vyrobeny, koupeny a na které jsme si v mnoha případech vzali hypotéku. Šetřit za věci, které si nakoupíme v menším množství, bude znamenat úsporu v naší peněžence i to, že jsme ušetřili energie na výrobu těchto věcí a tím pomohli našemu životnímu prostředí.

        Jednou z mnoha položek ve stavbě, jsou omítky. U omítek, i u ostatních stavebních materiálů, vzniká nekonečná diskuze na téma, která omítka je lepší. U jedné omítky se vyzdvihují určité vlastnosti, další omítka má zase lepší vlastnost jinou. Nakonec to dopadne tak, že si kupující vybere takovou omítku, která mu bude nejvíc vyhovovat podle zvolených kritérií. Takto jsem uvažoval i já, když jsem rekonstruoval svůj dům.

Rozhodující faktory pro mě byly:

  1. Cena
  2. Vliv výroby omítek na životní prostředí. Zjednodušeně řečeno kolik „odpadu“ je pří výrově vyprodukováno.

     Z hlediska kvality výrobku jsem bral, že odpovídá jeho použití. 

     Pro srovnání jsem vybral 3 druhy vnitřních omítek, průmyslově vyráběných, pytlovaných a použitých na stejný typ zdiva. Ručně omítaných s tloušťkou jádra 15mm a s tloušťkou štuku 2,5mm (spotřeba štuku 4 kg/m2 )

  1. Vápenocementovou (penetrační nátěr, jádrová omítka, štuková omítka) 
  2. Sádrovou (penetrační nátěr, omítka)
  3. Hliněnou (penetrace (přilnavostní nátěr), jádrová omítka, štuková omítka)                

 Jak je vidět, všechny se vyrábějí z přírodních materiálů. Vápenocementová je nejvíce používána, sádrová se začala v dnešní době více aplikovat pro svůj vzhled a příjemnější řešení detailů. Hliněná omítka si opět buduje svoji pozic na stavebním trhu, i když ji lidé vnímají spíše z pohledu omítek historických. 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI JÁDROVÝCH OMÍTEK: 

VYBRANÉ TECHNICKÉ INFORMACE *:

HLINĚNÉ OMÍTKY HRUBÉ:

Zrnitost

1-4 mm 

Spotřeba materiálu

15kg/m2/1cm

Faktor difuzního odporu

1,3 μ

Pevnost v tlaku

1,0 N/mm2

Součinitel tepelné vodivosti

0,76 W/mK

     

VYBRANÉ TECHNICKÉ INFORMACE *:

SÁDROVÉ OMÍTKY:

Zrnitost 

max. 1 mm

Spotřeba materiálu

11kg/m2/1cm

Faktor difuzního odporu

10 μ

Pevnost v tlaku

2,0 N/mm2

Součinitel tepelné vodivosti

0,7 W/mK

     

VYBRANÉ TECHNICKÉ INFORMACE*:

JÁDROVÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY:

Zrnitost 

1-4 mm

Spotřeba materiálu

15kg/m2/1cm

Faktor difuzního odporu

10 μ

Pevnost v tlaku

2,0-5,0 N/mm2

Součinitel tepelné vodivosti

0,9 W/mK 

* data byla stanovena jako běžná, nebyly řešeny rozdíly u jednotlivých výrobců


CENY:

ceny penetrace:

BĚŽNÉ CENY MATERIÁLU  NA TRHU**: 

Penetrace (vápenocementová a sádrová omítka)

cca 1,0 Kč/ m2

Přilnavostní nátěr (hliněná omítka)

cca 4,8 Kč/ m2

** ceny byly stanoveny jako průměrné s DPH

 

 

 

 

 

ceny jádrových omítek při tl.15 mm:

BĚŽNÉ CENY MATERIÁLU  NA TRHU**:

Vápenocementové omítky

cca 86 Kč/ m2

Sádrové omítky

cca 132 Kč/ m2

Hliněné omítky

cca 176 Kč/ m2

** ceny byly stanoveny jako průměrné s DPH

 

 

 

 

 

 

ceny štukových omítek při tl.2,5mm:

BĚŽNÉ CENY MATERIÁLU  NA TRHU**:

Vápenocementové omítky štukové

cca 20 Kč/ m2

Hliněné omítky štukové

cca 38,5 Kč/ m2

** ceny byly stanoveny jako průměrné s DPH

 

 

 

 

 

ceny za realizaci kompletního omítkového systému: 

BĚŽNÉ CENY PRÁCE  NA REALIZACI OMÍTEK

(penetrace + jádrová omítka + štuková omítka (vápenocementová a hliněná)**:

Vápenocementové omítky

cca 315 Kč/m2

Sádrové omítky

cca 400 Kč/m2

Hliněné omítky

cca 490 Kč/m2 

**ceny byly stanoveny jako průměrné s DPH

 

 

 

 

 

 

  

UKAZATELE VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – „MNOŽSTVÍ ODPADU“:
porovnání envimat.JPG

Vysvětlivky:

Spotřeba primární energie - PEI [MJ] (Svázaná energie)

Potenciál globálního oteplování - GWP [kg CO2,ekv.] (Svázané emise CO2,ekv.)

Potenciál okyselování prostředí - AP [g SO2,ekv.] (Svázané emise SO2,ekv.)

Potenciál tvorby přízemního ozónu - POCP [g C2H4,ekv.]

Potenciál ničení ozonové vrstvy - ODP [g CFC2,ekv.]

Potenciál eutrofizace prostředí - EP [g PO4 3- ekv.]

 

UKAZATELE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - "množství odpadů"

 

Vápenocementové

Sádrové

Hliněné

 Omítka tl.15mm

omítky

omítky

omítky

PEI [MJ/ m2]

32,9

25,4

10,85

GWP [kg CO2 ekv./ m2]

4,73

1,32

0,43

AP [kg SO2 ekv./ m2]

7,97

3,75

1,58

EP [g (PO4)3-  ekv./ m2]

1,96

0,84

0,51

ODP [g R-11  ekv./ m2]

0,000216

0,00018

0,0000061

POCP [g C2H2 ekv./ m2]

0,369

0,194

0,0667

 

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

      Jako vzorový příklad jsem si vzal běžný rodinný dům, ve kterém se spotřebuje cca 250 m2 omítek.
V cenách není zakalkulována cena dopravy materiálu a řemeslníků, zpracování stavebních detailů atp.

CENA ZA NÁKUP A REALIZACI KOMPLETNÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU PŘI PLOŠE 250m2

CENOVÝ NÁRŮST

Vápenocementové omítky

105 500 Kč

0,6x

Sádrové omítky

133 250 Kč

0,75x

Hliněné omítky

176 500 Kč

Výchozí produkt 

 

UKAZATELE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - "množství odpadů"

PŘI PLOŠE  250m2

 

 Omítka tl.15mm

Vápenocementové

omítky

Sádrové

omítky

Hliněné

omítky

PEI [MJ]

8225

6350

2712,5

GWP [kg CO2 ekv]

1182,5

330

107,5

AP [kg SO2 ekv.]

1992,5

937,5

395

EP [g (PO4)3-  ekv]

490

210

127,5

ODP [g R-11  ekv]

0,054

0,045

0,00152

POCP [g C2H2 ekv]

92,25

48,5

16,68

 

 

UKAZATELE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - "množství nárůstu odpadů“ výchozího produktu"

PŘI PLOŠE  250m2

 

 Omítka tl.15mm

Vápenocementové

omítky

Sádrové

omítky

Hliněné

omítky

PEI [MJ]

3,03 x

1,29 x

Výchozí produkt

GWP [kg CO2 ekv]

11 x

3,60 x

Výchozí produkt

AP [kg SO2 ekv.]

5,04 x

2,12 x

Výchozí produkt

EP [g (PO4)3-  ekv]

3,84 x

2,33 x

Výchozí produkt

ODP [g R-11  ekv]

35,5 x

1,20 x

Výchozí produkt

POCP [g C2H2 ekv]

5,53

1,90 x

Výchozí produkt

 

Závěr: 
        Srovnávací ukazatele ceny a životního prostředí, jasně předkládají, že nejpoužívanější omítky vápenocementové jsou o 1/4 levnější než omítky sádrové a o 1/2 než omítky hliněné. Na druhé straně vápenocementové omítky vyprodukují 1x-3x více „odpadů“ než omítky sádrové a 3x-11X , než omítky hliněné.

 

        Možná jsou v naší společnosti peníze vždy až na prvním místě, ale asi bychom si měli uvědomit, že k životu potřebujeme naši planetu a ne více místností v našich rodinných domech. 

Poděkování:

Rád bych tímto poděkoval za technické konzultace

Ing. Martinu Vonkovi, Ph.D. , katedra pozemních staveb, fakulta stavební,  ČVUT v Praze 

Michalu Navrátilovi, www.picas.cz 

Zdroje:

Výrobci stavebních materiálů:

www.basf-cc.cz, www.baumit.cz, www.hasit.cz, www.weber-terranova.cz, www.cemix.cz, www.knauf.cz, www.claygar.cz, www.picas.cz,

První český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí:

www.envimat.cz


Ve Vysokém Mýtě/ leden 2015

Ing. Miroslav Čermák /člověk udržitelných myšlenek, projektant, energetický specialista/

www.udrzitelne-projekty.cz

Člen České rady pro šetrné budovy – www.czgbc.org

 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png