Strojní omítání

V poslední době se začíná zvyšovat zájem ze strany zákazníků a řemeslníků o strojní omítání hliněných omítek. Pod značkou Picas mícháme pro tyto stroje speciální hrubé omítky. Předností strojního omítání je především rychlost. Tři lidé provedou za den cca 110 – 150 m2 hrubých omítek. Při ručním omítání provedou za den tři řemeslníci cca 50 – 70 m2 hrubé omítky. Další výhodou je možnost nanášení silnějších vrstev v jednom pracovním kroku. Je možné nanést až 4 cm. Při ručním omítání je možné nanášet hrubou omítku v síle do 1,5 cm (max. 2cm). Je to dáno tím, že při strojním omítání je omítka nanášena na stěnu pod tlakem. Je tím hutnější a současně výrazně méně praská.
Strojní tmelení má význam začít používat od plochy 400 m2. Výsledná cena omítky zpracované strojně nebo ručně se neliší. Je to dáno tím, že do ceny strojního omítání se musí započítat cena stroje, opotřebení součástek, příprava stroje před a po omítání atd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pftJak s G4?
Nejrozšířenějším omítacím strojem u nás je PTF G4 nebo jeho praktičtější verze G5. Tento stroj je napojen na několikero hadic a jeden přívodní kabel na 380V, z čehož plyne, že příprava stroje k omítání zabere nějaký ten čas. Do stroje musí být přivedena voda nejlépe pod stálým tlakem a již zmiňovaných 380V. Další a to nejsilnější je vysokotlaká hadice, kterou je dopravována hliněná směs do stříkací koncovky, na niž je připojena ještě vzduchová hadice od kompresoru, jenž je součástí omítacího stroje. Souhrnem se nachází na zemi, příp. i lešení, několik desítek metrů hadů, na které je potřeba si při práci dávat pozor. Po zapojení výše zmiňovaných je nutno namazat a zapojit šneka, který míchá hlínu s vodou a tlačí do dopravní tlakové hadice a nasadit na hřídel hlavního motoru vřeteno, která dopravuje sypkou směs do šneku. Po odzkoušení těsnosti a funkčnosti všech přípojek, správných otáček motoru musíme zavodnit a zavlhčit hlavní hadici. Do té vložíme nejlépe dvě čistící kuličky a prozatím napojíme na vodní okruh. Tlakem vody proženeme kuličky hadicí, čímž je hadice opětovně vyčištěná a její stěny jsou zavlhčené. Poté hadici připevníme na výstup ze šneku a připravíme si velmi řídkou omítací směs, již nalijeme do šneku. Tímto je vše připraveno ke strojnímu omítání. Naplníme násypku stroje sypkou směsí, na stříkací koncovce (pistoli) otevřeme vzduchový ventil, čímž se spustí stroj, je dopravována hlína smíchaná s vodou a začíná radost z omítání. Na vodním okruhu se musí nastavit množství vody (cca 500-600l/h).

Cesta hlíny z big-bagu na stěnu přes strojní omítačku:

Z big-begu do násypky nejlépe lopatou. V násypce se nachází oběžné kolo s kapsami, kterými je nabírám sypký materiál a ten padá do násypky vybavené vřetenem dopravující materiál ke šneku. Ve šneku se sypká směs smísí s vodou a odtud je tlačena transportní hadicí ke stříkací pistoli a stlačený vzduch prská tekutou hlínu na zeď či strop (princip fixírky, pouze zde nefunguje podtlak je nahrazen šnekem).

Celý proces se spouští otevřením vzduchového ventilu na stříkací pistoli. Běh kompresoru otevře vodní ventil a spustí motory oběžného kola v násypce a šneku s vřetenem a samozřejmě že probudí spícího pomocníka opřeného o lopatu, kterou začne doplňovat materiál do násypky. Takže když půjdete na oběd (i s pomocníkem) a necháte stroj zapnutý v pohotovostním režimu a praskne vzduchová hadice, tak dokud bude v násypce směs, bude se samovolně omítat podlaha. Jakmile se násypka vyprázdní, poteče čistá voda a začínáte napouštět bazén…

Po ukončení prací se musí demontovat a umýt vřeteno se šnekem a propláchnout hadice od malty opět se připojí na vodu a dvě kuličky se protlačí vodou, čímž se hadice krásně pročistí. Zda smotáte a očistíte všechny „hady“ je odvislé, jak jste pořádní… J

Jako každé zařízení i strojní omítačka má svůj spotřební materiál, který se opotřebovává a musí se po čase vyměnit, tzn. koupit a hlavně zaplatit. V tomto případě po cca 13 tunách zpracované hrubé omítky je opotřebován šnek s vřetenem a jejich cena je cca 3 000,- Kč.
Tato část článku vznikla díky čerpání zkušeností od pana Bryola jiri.bryol MOCHR seznam MOCHR2 cz  , který má s těmito stroji bohatou zkušenost.

151Omítací stroje M-TEC
Pro omítání hliněnou omítkou lze použít kompaktní stroj M300 v případě, že se bude používat pro míchání suchá omítková směs. Oproti omítacímu stroji PFT 4 má M300 šnekový podavač. směs vytváří v bubnu tkz. tunely a nesesypává se do promíchávacího prostoru. Bohužel suché hliněné omítky jsou drahé a proto se moc nepoužívají. Běžně vyráběné hliněné omítky jsou vlhké a u tohoto stroje se mohou ukázat problémy. Stroje PFT mají jiný systém podávání, který tento problém nemá, ale někdy se může nadměrně zahřívat. M300 má unikátní systém směšování, který je optimální pro hliněné omítky.
U strojů M-TEC se osvědčila kombinace dvou strojů, míchačky D10 a pumpy P20. Tento systém funguje dobře. 
 

 

Všeobecně lze ale říci, že neexistuje špatný nebo dobrý stroj, ale vždy záleží na umu řemeslníka si s daným problémem poradit.

Omítací stroje lze zapůjčit u firmy Tonstav www.tonstav-service.cz

Martin Papež www.hlinaprodum.cz a Michal Navrátil   
-----------------------------------------------------------------------

Shrnutí práce s Duo-Mix 2000 ve zkratce od Pavla Píska:
  • snadno upravitelná vlhkost směsi v průběhu míchání > obsluha vidí do směsovacího tunelu a dle toho jak se mění vlhkost materiálu v BigBagu, ale i teplota, tlak a vlhkost okolního vzduchu i např. svit slunka na hadice atd., tak může okamžitě reagovat
  • velkou výhodou je regulace otáček hlavního čerpadla (u klasického Duo-Mix není)
  • trysku jsme používali 12mm (po cca 300m2 se vybrousila na 16mm)
  • podavací čerpadlo jsme použili TWISTER 6-3 > padl jeden stator a dva rotory, přičemž druhý ještě 100m2 zvládne
    (na další akci chci sehnat stator u kterého lze štelovat sílu sevření rotoru > např. https://www.tonstav-shop.cz/stator-u45-7-dotahovaci-zluty-g1023.html)
  • práci jsme zvládali i ve dvou lidech a bylo to velké usnadnění > ideální množství pracovníků odhaduji na 4-6 lidí
  • materiál jsme protlačili i na vzdálenost 30m
  • DŮLEŽITÉ tento stroj má 4 el. motory > ohlídat si dostatečně silnou el. přípojku > nám přijeli z ČEZu udělat "dodatečné navýšení" které lze domluvit na pár dnů i týdnů (přijedou, rozplombují hlavní jistič a osadí silnější > po ukončení prací vrátí do původního stavu) 
 
Pavel Písek

+420 773 952 300
pavel.pisek MOCHR email MOCHR2 cz
Testy prováděné na omítacích strojích m-tec
První testování probíhalo na kompaktním stroji M300
Vlhké hliněné omítky vytvářely tzv. tunely. Pro tento stroj jsou vhodné pouze suché hliněné omítky
Vlivem nepravidelného dávkování docházelo v hadici k vyplavování jílu z omítek a tím i ucpávání hadice
Optimální varianta pro hliněné omítky je kombinace míchačky D20 nebo D30 a pumpy P10 nebo P20
Touto kombinací je zajištěno rovnoměrné dávkování a nedochází k ucpávání hadice
Je třeba věnovat dostatek času pro vyladění dávkování vody
Omítka se dá nanášet bez broblémů i v silnějších vrstvách

diskuze (2)

 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png