Vnitřní omítky Chotovice

materiál:
přilnavostní nátěr Picas
hrubá omítka Picas (upravená směs)
konopné pazdeří z vlastního zdroje

Omítal se prostor cca 75m2 v kameno-roubené stavbě, chodba a setnice, přiznané pískovce, dekorativní patky pod trámy a rám dveří. Směs hrubé omítky Picas 70% a pazdeří 30% (objemově).
Omítka nanášena v jedné vrstvě, dekorační části 3-4 vrstvy vše ručně. Finální úprava - hlazením.
Materiál při tomto poměru je tvárný, lehce zpracovatelný, míchán v bubnové stavební míchačce.
Po vyschnutí se objevily 3 praskliny v délce cca 20cm tloušťce do 3mm, prasklina se nedrolila - jednoduchá oprava.
Problém s vysycháním jedné zdi -zeď rozdělující obytnou místnost a technickou část (nezaizolovanou) - po 7 měsících stále patrné mokré části.
Se zbytkem prostoru jsme spokojeni, omítka se nedrolí, drží, má krásnou barvu.

Libor Ivánek 

ivanek-chotovice-101
ivanek-chotovice-102
ivanek-chotovice-103
ivanek-chotovice-104
ivanek-chotovice-105
ivanek-chotovice-106
ivanek-chotovice-107
 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png