Bulletin Picas 19

Hlavním tématem tohoto vydání jsou mikroorganismy v hliněných omítkách. Doposud byla hliněná omítka používána v interiérech především pro svou funkci regulace vlhkosti a estetiku. Nové výzkumy začínají ukazovat na to, že hliněná omítka by mohla plnit v interiéru mnohem významnější funkci než jsme si doposud mysleli.

Michal Navrátil        


Stavba slaměné haly PICAS - průběh výstavby

Celý areál je rozdělený na dvě zóny. První příjezdová zóna slouží pro zákazníky, kteří přijedou do areálu aby si vyzvedli připravené zboží nebo budou chtít navštívit vzorkovnu. Tato zóna bude přístupná v jakýkoli den či hodinu přes jednoduchou závoru ovládanou číslicovou klávesnicí.......... více zde


Biologie hliněných omítek - přednáška

O tom, že hliněné omítky jsou živé, to jsem tušil už dávno, ale až nyní se mi to podařilo prokázat na základě měření, které mi provedli v odborné laboratoři VÚSH a.s.
Hlína ve své přirozenosti je plná mikroorganismů a čím je blíže k povrchu země, tím je živější. To věděli i naši předkové a proto k léčebných účelům většinou používali hlínu do  ....... více zde


Mikroorganismy v hliněných omítkách - přednáška

Přednáška Denisy Jančaříkové z VÚSH a.s. se zaměřuje na vliv hliněných omítek na kvalitu vzduchu v interiérech. Hliněné omítky jsou velmi silně zakořeněné v názoru laické i odborné veřejnosti, že jejich funkce v interiéru je především regulace vlhkosti. Tento názor pochází z výsledků výzkumů, které prováděl pan Gernot Minke od roku 1974. ....... více zde 


Ochranná známka PICAS

Dne 15.11. 2023 jsme obdrželi certifikát o ochraně názvu PICAS pro vnitřní trh EU. K tomuto kroku jsme se rozhodli, protože jsme chtěli vyjádřit to, že název PICAS pro nás znamená určitou hodnotu, kterou si chceme do budoucna chránit.
Když jsem v roce 2005 hledal vhodný název pro výrobky z hlíny, tak mne napadl název PICAS..... více zde


Pasivní dům s hliněnými omítkami

Jedná se o rodinný přízemní dům s obytnou částí orientovanou do zahrady. Převážnou část objektu RD tvoří dřevěný skelet, který je oboustranně zaklopen OSB deskami a dutiny jsou vyplněny izolací CLIMATIZER PLUS v tloušťce 400 mm.
Na vnitřních obvodových stěnách je nanesena hrubá hliněná omítka v síle 4 cm, která je také..... více zde


Zapůjčení boxů pro výzkum - zdarma

Nabízím zapůjčení kovových boxů pro výzkumné účely. Boxy jsou dva aby bylo možné v nich vytvořit různé prostředí pro porovnávací měření.
V současné době je v jednom boxu nanesená vápenocementová omítka s akrylátovou barvou a v druhém boxu je nanesena hrubá hliněná omítka s řezankou.
Omítky v boxech lze měnit podle potřeb výzkumu...... více zde


 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png