Dusaná brána

Vstupní brána vznikala v letech 2011-2012. Nachází se ve Sluneční ulici v Hradčanech u Brna a navrhl ji architekt Aleš Brotánek. Je postavena z kamene, hlíny a dřeva. Hliněný sloup je vybudovaný technikou dusání do bednění. Tato technika se v ČR moc nepoužívá vzhledem k její časové náročnosti. K výrobě směsí jsem použil tři barvy hlín (hnědá, červená a žlutá), které jsem smíchal s pískem a oblázky o zrnitosti 4-8 mm. Díky větší zrnitosti bylo možné docílit minimálního smrštění při vysychání hlíny. Smrštění se pohybovalo do 0,5%. Směs pro dusání musí být vlhká a né mokrá (více zde). Pro promíchání hliněných směsí jsem použil míchačku s pevným bubnem a pohyblivými lopatkami. Výsledné směsi jsem dával na hromady, které jsem přikryl igelitem a v průběhu času podle potřeby jsem je kropil vodou.

Michal Navrátil

Vstupní brána z hlíny, kamene a dřeva
Nejnáročnější (časově a finančně) bylo vytvoření bednění pro hliněnou část brány.
Bednění bylo vytvořené ze čtyř dílů a smontované na místě.
Část bednění bylo z dřevotřísky, což se při dusání hlíny ukázalo jako problematické. Dřevotříska z hlíny nasála vodu, zvlhla a změkla.
Bednění bylo postavené na kamenném soklu. Veškeré spáry mezi bedněním a soklem se vyplňovaly štěrkem.
Pro dusanou stěnu se používaly tři barvy hliněných směsí (hnědá, červená, žlutá), které se připravily předem.
Hliněná směs byla polosuchá, aby se dala dusat.
Dusání se provádělo pomocí nástrojů vyrobených z lešenářských trubek, které byly zakončeny plochým železem o velikosti 5x10 cm.
Dusání prováděli vždy dva lidé.
Po ukončení dusání se hned sundávalo bednění.
Dokud byla ještě hlína vlhká, tak se provádělo zarovnání nerovností a doladění výsledného vzhledu.
Aby hlína nevysychala příliš rychle a tím pádem nepraskala, bylo nutné stěnu přikrýt plachtou po dobu 3 měsíců.
Závěrečné foto.
 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png