Mezinárodní výměna mládeže a hlína – Festival řemesel na Slovensku

V termínu od 9. do 17. Července 2011 ve městě Snina, nedaleko hranic s Ukrajinou, proběhla mezinárodní akce se zaměřením na tradiční řemesla a historii. Projekt s názvem Our (His)story měl za cíl přiblížit účastníkům z Maďarska, Rumunska, Polska, Slovenska a Česka, kulturu a řemesla daného kraje a současně dát prostor pro prezentaci daných národních zvyklostí. 
Naše nově vznikající permacentrum, kromě toho, že se účastnilo s vlastní výpravou mladých lidí se zájmem o daná témata, bylo také osloveno k vedení jedné z oblastí ukázkových workshopů řemesel, týkající se hlíny. 
Kromě hlíny si mohli účastníci vyzkoušet také tkaní koberců na tkalcovském stavu, hrnčířství, kovářství a další drobné práce, ke kterým se po celou dobu projektu mohli vracet a nakonec si je odvést sebou domů. 
Hlína je velmi často v oblasti historie a řemesel opomíjeným materiálem a hliněné stavitelství jako celek spíše zaniká ve světle dřevostaveb a tesařství. Protože naše aktivity v centru byly dosud zaměřeny spíše na praktické hliněné práce jako oprava vyzdívky nebo příprava směsi z vlastního jílu, stalo se hlavním cílem obecné uchopení tématu s důrazem na tradici a zajímavou praktickou činnost. 
Zvítězila varianta, kdy byli účastníci nejprve vtaženi do tématu teoretickou prezentací a základními informacemi o hlíně a následně provedeni krátkými činnostmi přímo s materiálem. Důležitým faktorem byl věk účastníků, který se v hlavním rozmezí pohyboval mezi 13 – 25 lety. Během prezentace, plné fotografií a ukázek, bylo téma hlíny a přírodních materiálů uvedeno z pohledu zdravého bydlení a jedinečných vlastností tohoto materiálu. 
Praktická část workshopu začínala mícháním směsí a demonstrací některých zkoušek. Dále pak barvením pomocí přírodních pigmentů a přípravou podkladové desky. Celá tato část probíhala venku na trávě, kde vznikaly první hliněné obrazy a dekorace, ke kterým si účastníci sami hledali v okolí doplňky jako kusy větví, kamínky nebo byliny. Ti, které práce s hlínou zaujala více, měli možnost modelovat nepálené hliněné cihly a tvořit tak z nich zajímavé plastiky a sošky. Závěr praktické části patřil spíše spontánní hře na nejupatlanějšího účastníka. 
Během trvání projektu se někteří účastníci stále vraceli k některým svým rozdělaným dílům, ale měli také celou řadu otázek. Několik starších účastníků, hlavně ze Slovenska hledalo informace a kontakty a sami ani nevěděli, že některé organizace nebo firmy, zabývající se hlínou a přírodními materiály, sídlí nedaleko jejich bydliště.

Jakub Trnčák,  kubahavana MOCHR gmail MOCHR2 com

Picas podpořil tuto akci

festival-remesel-10-01
festival-remesel-20-01
festival-remesel-30-01
festival-remesel-40-01
festival-remesel-50-01
festival-remesel-60-01
festival-remesel-70-01
 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png