3v7carskoV říjnu zavítala do ČR skupina lidí ze Švýcarské asociace hliněných stavitelů IG Lehm a to především díky iniciativě Jana Růžičky, který je provázel po hliněných stavbách v Čechách. Moravskou část exkurze zajišťovala paní Ivana Žabičková a Michal Navrátil. Podařilo se mi získat od této asociace svolení k uveřejnění několika videí na téma ,, Hliněné stavby ve Švýcarsku".

 

 

 

Strojní nanášení hliněné omítky

Strojní tmelení se v současné době zatím v ČR a na Slovensku neprovádí, proto je zajímavé zhlédnout film, jak tuto technologii provádí ve Švýcarsku.

Hliněný dům - stavba obvodové stěny

Hliněný dům - masivní příčka je stavěna technikou nakládání, kdy se omítková směs vrství na sebe. Pokud směs obsahuje i příměs organiky, tak je nutné dávat velký pozor na vyhnívání slámy během procesu vysychání uvnitř stěny.

 

Dusání hliněné krychle v curyšské bance

Dusaná krychle působí v prostoru banky velmi kontrastně. Jde o velmi zdařilou realizaci. V ČR se tato technika tolik nepoužívá. Je to velká škoda, protože se touto technikou dají vytvořit překrásné věci.

 

Stavba domu ze samonosné slámy

Stavba domu ze samonosné slámy je snem všech stavitelů slaměných domů v ČR. V současné době není tímto způsobem postavena žádná stavba, ale připravuje se v roce 2010 jeden experimentální dům postavený touto technologií.
 
 

Hliněné domy ve Švýcarsku

Video mapuje 10 let historie stavění s hlínou ve Švýcarsku. Podle frekvence střídání obrázků byl tento vývoj poměrně rychlý. Velmi zajímavý jsou hliněné domy s kopulí.

 
 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png