Skladby

  navlhčení vodou cementový postřik s pískem 4 mm (50 % plochy) rákosová rohož přilnavostní nátěr hrubá omítka hrubá omítka s řezankou základní stavební lepidlo savé (Fleisenkleber - N, Knauf) perlinka Přechodový můstek HAG-QB (firma QUICK-MIX) přilnavostní nátěr Picas (pouze pod omítku Econom) jemná omítka Econom jemná omítka ART a Cottage
vápenopísková cihla, YTONG, YPOR, beton    ano       ano   

 ano
(zapracování do hrubé omítky nebo do jemné Econom)

    ano  ano 
vápenopísková cihla, YTONG, YPOR             ano   ano  

ano

 ano ano 
pálená cihla zděná na maltu   ano        ano           ano  ano
pálená cihla (broušená) lepená pěnou nebo lepidlem    ano        ano         ano   ano
sádrokarton, sádrovlákno, Ekopanel        penetrace dle doporučení výrobce      ano    

 ano

 ano  ano
sádrokarton, sádrovlákno, beton        penetrace dle doporučení výrobce          ano

 ano

ano  ano 
smíšené zdivo         ano  ano    ano       ano ano 
OSB      ano      ano  

 ano
(zapracování hrubé omítky nebo do jemné omítky Econom

    ano  ano 
 kámen    ano     ano             ano ano 
 Cetris     ano       ano    ano
(zapracování hrubé omítky nebo do jemné omítky Econom)
     ano  ano
 nepálené cihly  ano          ano   ano
(zapracování do hrubé omítky nebo do jemné omítky Econom)
    ano   ano
 hliněná omítka                     ano   ano
hobra       ano       ano
(zapracování do jemné základní Econom)
    ano ano
hobra             ano ano
(zapracovaní do jemné základní Econom)
  ano ano ano

 

Hliněná omítka se k podkladu přichytne pouze mechanicky. Proto jakékoli podklady pod omítku musí být hrubé a savé. U nesavých podkladů vzniká problém s pomalým vysycháním a horším zpracováním omítky. Jedná se především o finální omítky, které se na takovém podkladě velmi špatně filcují. Jemná finální omítka zatvrdne na povrchu, ale uvnitř je stále měkká a mokrá. Při filcování se potom velmi rychle dostanete přes zatvrdlý povrch a velmi často dochází k profilcování. Proto se jemná omítka většinou na nesavé podklady nanáší ve dvou vrstvách s tím, že první vrstva se nechá zatvrdnout než se na ni nanese druhá vrstva. 
U hrubých omítek dochází zase k většímu rozpraskání povrchu při vysychání poku se nanáší na nesavé podklady.

 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png