Dobrý den,
prosím o vyřešení stabilizace stěn, které slouží jako sklad písku.
V původním projektu jsou tři stěny propojeny železobetonovou deskou. Železobetonová deska je provedena pouze do poloviny stěn aby dovnitř dokázalo nacouvat nákladní auto a vysypat uvnitř písek. Současně by měla být stabilizační konstrukce odolná natolik, že pokud dojde k nasypání písku (25 tun) do skladu písku, a ten by se mohl částečně opřít do stěn, tak nedojde ke zborcení (vyvrácení) stěn.

Tuto technologii si nedokáži udělat sám a proto bych byl rád, pokud by se to dalo nahradit železnou konstrukcí.

Stěny (3x) jsou postaveny z pěnobetonových tvárnic (zde) na sucho a jsou prolity betonem. Do každého otvoru je vložen roxor 14 mm.

Poslední řada je zakončena věncovými tvárnicemi a ty jsou také zality do betonu s vložením roxorů 2x 12 mm.
Na straně, kde budou vrata jsou rohy zpevněny aby vrata svou vahou nevyvracely rohové tvárnice.
Vrata budou dřevěná dvoukřídlá a jedno křídlo bude mít váhu 220 kg. Spodní otočná část vrat bude opřená o zem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkres bez aktualizace rozměrů skladu písku
D

Je prosím možné navrhnout ocelovou stabilizační konstrukci, která nebude přesahovat rozměry železobetonové desky (původně navrhované) a nebude současně vyšší než je vršek věnce?
Maximálně může být vyšší do 2 cm.

 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png