Skladby

  navlhčení vodou cementový postřik s pískem 4 mm (30 % plochy) rákosová rohož přilnavostní nátěr hrubá omítka hrubá omítka s řezankou stavební lepidlo savé perlinka penetrační nátěr Gekkkosol přilnavostní nátěr Picas (pouze pod omítku Econom) jemná omítka Econom jemná omítka ART jemná omítka Cottage
vápenopísková cihla, YTONG, YPOR, beton    ano       ano   

 ano
(zapracování do jemné omítky Econom)

    ano  ano   ano
vápenopísková cihla, YTONG, YPOR             ano   ano  

ano

 ano ano  ano 
pálená cihla zděná na maltu  ano     ano    ano           ano  ano ano 
pálená cihla (broušená) lepená pěnou nebo lepidlem    ano        ano         ano   ano ano 
sádrokarton, sádrovlákno, Ekopanel              ano    

 ano

 ano  ano ano 
sádrokarton, sádrovlákno, beton                  ano

 ano

ano  ano   ano
smíšené zdivo         ano      ano       ano ano   ano
OSB      ano      ano  

 ano
(zapracování do jemné omítky Econom

    ano  ano  ano 
 kámen    ano     ano             ano ano   ano
 Cetris     ano       ano    ano
(zapracování do jemné omítky Econom)
     ano  ano  ano
 nepálené cihly  ano          ano   ano
(zapracování do jemné omítky Econom)
    ano   ano ano 
 hliněná omítka                     ano   ano  ano

 

Hliněná omítka se k podkladu přichytne pouze mechanicky. Proto jakékoli podklady pod omítku musí být hrubé a savé. U nesavých podkladů vzniká problém s pomalým vysycháním a horším zpracováním omítky. Jedná se především o finální omítky, kde dochází nejdříve k pomalému vysychání a potom k velmi rychlému zavadnutí. Finální omítky se také na takovém podkladě velmi špatně filcují. U hrubých omítek dochází zase k většímu rozpraskání povrchu při vysychání.

 
....................................................................................................................................................................


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png